Wycieczka szkolna do Wiednia

Vien, Wiedeń, Vienna, Wien, Windobona. Zaułki, skwerki, place gigantycznych rozmiarów, z jeszcze większymi pałacami, muzyka i architektura najwyższych lotów, a malarstwo najświetniejszego formatu. Nic z tego nie dałoby jednak pełnego obrazu, gdyby nie jedno słowo – Habsburgowie oraz ich zawołanie rodowe: „Austria erit in orbe ultima” („Austria wznosi się aż po kres świata”). W drodze do zaczarowanego Wiednia zatrzymamy się po wrażenia również w Czechach, gdzie nie sposób oprzeć się zabytkom Brna, czy jaskiniom Moraw.

Nasza wycieczka szkolna rozpocznie się spacerem do Mogiły Pokoju na polu bitwy Trzech Cesarzy pod Austerlitz. Pomnik upamiętnia jedno z najważniejszych zwycięstw wojsk napoleońskich i decydującą rozgrywkę wojny z III koalicją antyfrancuską. Działo się to 2 grudnia 1805 roku. Walki toczyły się pomiędzy francuską Wielką Armią a połączonymi siłami austriacko-rosyjskimi. Pierwsze słowa Napoleona do swych żołnierzy po bitwie brzmiały: „Żołnierze, jestem z was zadowolony…”.

W podniosłych nastrojach udamy się z kolei do Brna – drugiego co do wielkości czeskiego miasta, leżącego na Morawach. Zwiedzimy Starówkę wraz ze wspaniałą katedrą św. Piotra i Pawła, jedną z trzech wielkich gotyckich katedr w tym kraju. Część zabytków Brna, z racji swej rangi artystycznej, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwieńczeniem wizyty będzie przechadzką po twierdzy Spilberk – początkowo siedzibie królewskiej, ostatecznie wchodzącej w skład fortecy jako kluczowy element umocnień. Rozwiązanie okazało się na tyle skuteczne, iż podczas licznych wojen prowadzonych w naszej części Europy, nieodmiennie odpierano tu wszelkie ataki.

Opera w Wiedniu | Wycieczka szkolna do WiedniaDrugi dzień wycieczki w całości spędzimy w stolicy Austrii – Wiedniu. Zaczniemy od wzgórza Kahlenberg, z którego rozciąga się wspaniała panorama. Przy okazji jest to miejsce szczególnie ważne dla Polaków, bo wedle przekazów historycznych, stąd właśnie nasz król, Jan III Sobieski, dowodził szturmem na oblegane przez Turków miasto, spiesząc cesarzowi z odsieczą. Pamięć o tych wydarzeniach pielęgnują księża polskiego pochodzenia, opiekujący się tutejszym kościołem św. Józefa. Po spotkaniu z wiedeńskim przewodnikiem skierujemy swe kroki do centralnej części metropolii, obwiedzionej przez tzw. ring. Zobaczymy tu najsłynniejsze zabytki: Operę, Hofburg, katedrę św. Szczepana, park Jana Straussa oraz Dom Hundertwassera. Mimo śladów secesji (jak w Domu Hundertwassera), czy wspaniałego gotyku (w katedrze św. Szczepana), wciąż będziemy powracać do wielkomocarstwowej, choć w wielu miejscach niepozbawionej wdzięku architektury monarszego baroku i klasycyzmu.

Dzień będzie z pewnością męczący, zatem w przerwie zwiedzania wybierzemy się na Prater. Wielki lunapark, mający zresztą, jak wszystko w tym mieście, swoją tradycję, z pewnością pozwoli na zregenerowanie sił. Dzień zakończymy w Muzeum Historii Naturalnej lub Muzeum Historii Sztuki. Oba prezentują zbiory godne najwyższej uwagi i czas spędzony w każdym z nich z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Panorama Wiednia | Wycieczka szkolna do Wiednia
Ostatnie chwile wycieczki szkolnej upłyną nam pod znakiem przyrody. Najlepiej w przedpołudniowym słońcu wyglądają ogrody zespołu pałacowo-parkowego w Lednicach – dawnej posiadłości rodu Liechtensteinów, znajdującej się na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. To wspaniałe połączenie architektury, zieleni, wody i walorów krajobrazowych, pozostające w rękach jednego z najmożniejszych rodów Europy.

Na koniec zostaje fantastyczna Jaskinia Punkvy z Przepaścią Macocha (o głębokości ponad 138 metrów). Jest to znana na całym świecie i największa tego rodzaju formacja skalna w całej środkowej Europie.

Widok i wędrówkę korytarzami jaskini urozmaicają przeróżne nacieki, a podziemna rzeka, która powoduje, że część trasy odbywa się łodziami, nieodmiennie wzbudza entuzjazm turystów.

Wycieczki szkolne do Wiednia (w wariancie dwudniowym lub trzydniowym) znajdziecie tutaj:

Wycieczka szkolna do Wiednia i Moraw (dwudniowa)

Wycieczka szkolna do Wiednia i Moraw (trzydniowa)