Trzydniowa wycieczka szkolna na Litwę: Kowno, Wilno, Troki

Kraj, z którym łączyły nas w przeszłości najściślejsze więzy, do dziś wywołujący sentyment miejscami wspólnymi dla litewsko-polskiego dziedzictwa. Usłyszeć Mickiewicza po litewsku to prawdziwe przeżycie! A jednak obecnie jest to państwo radykalnie odmienione, którego stolica, Wilno, zostało prawdziwą europejską metropolią. W poszukiwaniu tego, co wspólne i tego, co autentycznie litewskie, zapraszamy na wycieczkę szkolną do kraju nad Niemnem.

Kowno | Wycieczka szkolna 3-dniowa na LitwęWycieczkę szkolną na Litwę rozpoczniemy od zwiedzania Kowna, drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta na Litwie. Położone jest ono w środkowej części kraju u zbiegu Niemna i Wilii, w ramionach których w 2 połowie XIV wieku zbudowano prosty, lecz obszerny zamek o grubych murach z cegły i charakterystycznych narożnych wieżyczkach. Gród przyciągał uwagę od zawsze, jako pozostałość pokrzyżacka, ale przez długi czas pozostawał w ruinie. Do naszych czasów zachowały się dwie baszty, fragment murów, basteja z XVI wieku i część fosy. Od twierdzy biegnie w stronę zabytkowego ratusza deptak. To najbardziej reprezentacyjna część Kaunas z nieodległą, gotycką bazyliką archikatedralną, gmachami licznych wyższych uczelni i Narodowym Muzeum Sztuki. Prawdziwym gwoździem programu pierwszego dnia naszej wycieczki jest Muzeum Diabłów, powstałe dzięki malarzowi i kolekcjonerowi Żmuidzinawicziusowi. Historia jego kolekcji rozpoczęła się w momencie, w którym otrzymał przy okazji urodzin figurkę diabła i postanowił, że zbierze ich diabelski tuzin – 13. Czartów wciąż jednak przybywało… Malarzowi udało się już zebrać 260, a wszystkie otrzymał w prezencie, przysyłane mu nie tylko z Litwy, ale też z różnych zakątków świata.

Kolejny dzień spędzimy zwiedzając Wilno. Zaczniemy od zamku Gedymina, w którego wieży mieści się Muzeum Zamku Górnego. Można tu obejrzeć schemat bitwy pod Grunwaldem, krzyżackie sztandary i popiersie Wielkiego Księcia Witolda. Następnie udamy się na Uniwersytet Wileński, trzeci najstarszy ośrodek akademicki na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, założony w 1579 przez króla Stefana Batorego. Co ważne dla Polaków, warto nadmienić, iż na wileńskiej uczelni uczyli się albo wykładali Jan Karol Chodkiewicz, Piotr Skarga, Jakub Wujek, Adam Naruszewicz, Joachim Lelewel, Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski i oczywiście Adam Mickiewicz.

Następne kroki skierujemy na Górę Trzech Krzyży, wyrastającą na prawym brzegu Wilejki. Jest to miejsce niezwykle istotne jako religijny symbol narodowego nawrócenia na chrześcijaństwo, a w czasach najnowszych również oporu narodowego przeciw stalinizmowi. Dawniej zwana Łysą lub Krzywą, góra zwieńczona jest pomnikiem wyobrażającym trzy krzyże. Według legendy w miejscu tym umęczono za czasów Olgierda siedmiu franciszkanów, czterech z nich strącając do Wilejki, a trzech krzyżując na wzniesieniu.

Wilno - Wycieczka szkolna na Litwę trzydniowa

Po południu opuścimy urokliwą stolicę Litwy, by udać się do Trok. Dla wielu nie ma w tej części Europy miejsca równie pięknego, jak stojący tutaj zamek, wzniesiony na wyspie, gdzie prowadzi tylko jedna grobla, a otoczony jest błękitnymi wodami jeziora. Został on wzniesiony w XIV-XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który zakończył tu życie w roku 1430.

Troki - Wycieczka szkolna na Litwę trzydniowaWarto dodać, iż w tamtym okresie był to ważny ośrodek Wielkiego Księstwa Litewskiego, w czasach współczesnych ma zaledwie status wsi, a mimo to przyciąga rokrocznie całe rzesze turystów. Sprawia to zresztą nie tylko sam warowny gród, ale też niewątpliwa egzotyka zamieszkującej Stare Troki grupy ludności: Karaimów, czyli ludu pochodzenia tureckiego z uwagi na język, ale religijnie opartego na tradycji Starego Testamentu. Podczas przechadzki wąskimi uliczkami można zobaczyć drewniane, charakterystyczne karaimskie chaty albo zjeść tradycyjny kibin – pieróg nadziewany mięsem.

Ostatni dzień naszej wycieczki szkolnej spędzimy spacerując po Wilnie. Odwiedzimy Ostrą Bramę wraz z kaplicą Ostrobramską. Wędrując uliczkami Starego Miasta, zboczymy na chwilę do klasztoru Bazylianów. Patrząc na potężną, tradycyjnie bogatą architekturę prawosławną, trudno nie podziwiać Wilna jako miasta wielokulturowego. Sentymentalną wizytą na cmentarzu na Rossie, który jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych, a przy okazji wspaniałym, spokojnym miejscem pełnym zieleni i prawdziwych arcydzieł sztuki kamieniarskiej, zakończymy przygodę z Litwą.

Przykładowy program wycieczki z Poznania do Wilna i Kowna (wycieczka szkolna trzydniowa na Litwę)